โปรโมชั่นโรงแรมในญี่ปุ่นราคาพิเศษ (Hotel Special Deals) คลิกเลย!!

13.7.53

ตารางบินไปญี่ปุ่นทุกสายการบิน


ตารางบินไปญี่ปุ่นทุกสายการบินการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น นั้น มีหลากหลายสายการบินให้บริการทั้งแบบบินตรงจากกรุงเทพฯ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 1 หมื่นปลายๆ - 2 หมื่นต้นๆ หรือ แวะพักที่ประเทศอื่นๆ เพื่อต่อเครื่องก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อ ซึ่งอาจใช้เวลาต่อเครื่องหลายชั่วโมงหรือเป็นวันก็มี แต่ราคาจะถูกลงมาอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆ

ส่วนเวลาออกเดินทางนั้น สำหรับเครื่องที่บินตรง ให้ออกจากกรุงเทพฯ ตอนกลางคืน เพื่อที่จะไปถึงญี่ปุ่นตอนเช้า สามารถเดินทางเข้าเมืองได้ง่าย และท่องเที่ยวได้ทันที


ตารางบินจากกรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น (บินตรง)ตารางบินจากญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ (บินตรง)ตารางบินจากกรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น (แวะพัก ต่อเครื่อง)


ตารางบินจากญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ (แวะพัก ต่อเครื่อง)