7.9.59

Hakone Tozan Bus

ขึ้นจากท่าเรือที่ Togendai แล้ว ก็ออกเดินทางออกจาก Hakone กันต่อโดย Hakone Tozan Bus (ตามเส้นทางสีเทาเลย จากป้าย Hakonemachi ไปลงที่ Hakone - Yumoto)

Photo Credit : www.japan-guide.com
คันสีส้มๆ นี่เลย ตอนขึ้นก็โชว์ Hakone Freepass ฟรีตลอดงาน


ขึ้นที่ป้ายเบอร์ 2 นี่ (สิ้นสุดสถานีสุดท้ายที่ Odawara)


เราจะยังไม่ลงที่ Odawara แต่แวะลงก่อนที่สถานี Hakone-Yumoto เพื่อต่อรถไฟ Odakyu Railway (ขบวนที่เขียนว่าไป Odawara แต่แวะลงที่สถานี Iriuda ก่อน)