2.9.59

Day 5 Hakone - Yokohama - Akihabara

Photo Credit: www.japan-guide.com
วันที่ 5 ของทริปนี้ ออกเดินทางไปเที่ยว Hakone และ Yokohama กัน เริ่มต้นกันจากสถานี Tokyo กันเลย (จากโรงแรมมาสถานีนี้ไม่ขอพูดถึงแล้ว) เส้นทางจาก Tokyo ไป Hakone นั้น ต้องนั่งรถไฟ Tokaido Shinkansen (เส้นสีน้ำเงิน) ซึ่งเป็นสายที่นั่งยาวได้ไปถึง Nagoya Kyoto และ Osaka

นั่งจาก Tokyo ไปลงที่ Odawara (สายสีน้ำเงินประ)


พอถึง Odawara แล้ว ก็ต่อ Odaku Railway ลงที่ Hakone-Yumoto จากนั้นต่อ Hakone Tozan Railway ไปลงที่ Gora แล้วขึ้นรถราง Hakone Tozan Cable Car ไปลงที่ Souzan และสุดท้ายนั่งกระเช้า Hakone Ropeway ไปแวะที่ Owakudani เพื่อชมฟูจิและชิมไข่ดำ ก่อนจะต่อไปลงที่สุดทาง Togendai เพื่อล่องเรือโจรสลัด

Photo Credit: www.japan-guide.com
เจ้า Tokaido Shinkansen หน้าตาปราดเปรียวทีเดียวจองเที่ยว Hikari 501ด้านในห้องโดยสารกว้างขวางเหมือนเดิมชมวิวข้างทางกันไปประมาณ 40 นาทีก็มาถึงสถานี Odawaraเดินออกไปตามป้ายที่เขียนว่า Transfer to Odakyu Railwayแล้วก็ไปซื้อ Hakone Freepass กันก่อนที่สำนักงาน Odakyu Railwayตั๋ว Hakone Freepass นี้ ซื้อแบบเดินทางจากสถานี Odawara ไปยัง Hakone ใช้ขึ้นรถไฟ, รถบัส, Souzan Cable Car (รถราง), กระเช้าไฟฟ้า Hakone Ropeway และล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาปอาชิ 1 รอบ ราคา 4130 เยนระหว่างรอเวลาที่รถไฟออก ก็ไปแวะดื่ม Starbuck ญี่ปุ่นกันหน่อย เรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นรถไฟ Odakyu Railway กันต่อเลย

Odakyu Railway หน้าตาเป็นอย่างนี้ (เริ่มจะโบราณลงเรื่อยๆ)ชมวิวบ้านเมืองชนบทกับท้องฟ้าสดใส


Welcome to Hakone


ลงที่สถานี Hakone - Yumoto


แล้วต่อ Hakone Tozan Railway (รถไฟสีส้มแก่)


วิวข้างทาง เริ่มจะไต่ขึ้นเขากันบ้างแล้ว
ดอก Hydrenyear บานสะพรั่งตลอดสองข้างทาง
ลงที่สถานี Gora


จากนั้นต่อรถราง Hakone Tozan Cable Car (มี 2 ตู้ ออกทุก 15-30 นาที)
นั่งกันไปประมาณ 10 นาที ลงที่ Souzan


แล้วก็มาขึ้นกระเช้า Hakone Ropewayไปลงที่
Owakudani