8.9.60

แผนที่เมืองโอตารุ - Otaru Map


แผนที่เมืองโอตารุ - Otaru Map

Otaru Map (แผนที่เมือง Otaru) รวมเส้นทางรถไฟ ถนน และ Walking map สำหรับเดินเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมือง Otaru เช่น คลองโอตารุ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ถนนช้อปปิ้ง Sakaimachi และ Marchen Square ฯลฯดาวน์โหลด Otaru Map แผนที่เมืองโอตารุ แบบ pdf คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด Otaru Map แผนที่เมืองโอตารุ แบบ jpg คลิกที่รูปเพื่อขยาย