3.9.60

แผนที่รถบัสคาวากูจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ - Fuji Kawaguchiko Sightseeing bus mapแผนที่รถบัสรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะ
Fuji Kawaguchiko Sightseeing bus map 

Fuji Kawaguchiko Sightseeing bus map (แผนที่รถบัสรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ) รวมไปถึงทะเลสาบข้างเคียง เช่น Saiko, Shojiko และ Motosuko
มีทั้งหมด 4 สายด้วยกันคือ
1.Kawaguchiko Sightseeing Bus (สายสีแดง)
2.Saiko Sightseeing Bus (สายสีเขียว)
3.Narusawa/Shojiko/Motosuko Sightseeing Bus (สายสีน้ำเงิน)
4.Fujiyama Onsen and Highland Resort Hotel & Spa (สายสีแดง)
ดาวน์โหลดแผนที่รถบัสรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ แบบ pdf คลิกที่นี่ 
ดาวน์โหลดแผนที่รถบัสรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ แบบ jpg คลิกที่รูปเพื่อขยาย