1.2.60

Day 3 Nagoya - Nabana no Sato

วันที่ 3 ของทริป ออกเดินทางจาก โรงแรม Sunnide Resort ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ไปยังเมือง Nagoyaจากตารางรถไฟ ค่อนข้างจะใช้เวลาเดินทางกันเยอะทีเดียว เผื่อๆ เวลากันหน่อยนะเพื่อนๆ
ไม่นานก็มาถึงเมืองนาโกย่า ด้วยชินคันเซนแบบด่วนๆ
ออกจากสถานีก็เอากระเป๋าเช็คอินเข้าที่พักก่อนที่ โรงแรม Daiichi Fuji Hotel เพียง 5 นาทีจากสถานี Nagoya
รีวิวโรงแรม Daiichi Fuji Hotel
จากนั้นก็เดินทางไปเที่ยวกันต่อเพื่อชมไฟช่วงกลางคืนกันที่ Nabana no Sato

วิธีเดินทางคือ นั่งรถไฟ Kansai Line Local จากสถานี Nagoya ไปลงที่สถานี Nagashima จากนั้นต่อรถบัสไปลงที่ Nabana no Sato อีกทีนึง
รีวิววิธีเดินทางไป Nabana no Sato
รีวิว Nabana no Sato ไฟสวยๆ กว่า 7 ล้านดวง ที่จะเนรมิตค่ำคืนนี้ให้สวยงามดั่งความฝัน
ปิดท้ายมื้อค่ำด้วย ทงคตซึหมูและกุ้งชิ้นยักษ์ที่ ร้าน Katsu Mari (Nabana no Sato)