25.9.59

วัดเงิน Ginkakuji


วัดเงิน Ginkakuji

จาก ศาลเจ้า Heian ไปยัง วัดเงิน Ginkakuji สามารถไปได้ด้วยรถเมล์สาย 5, 32 และ 100 แต่สายที่เดินใกล้ลงตรงปากทางเข้าวัดเลยคือสาย 32 หรือ 100 ลงที่ป้าย Ginkakuji-mae (ส่วนสาย 5 จะไปลงที่ป้าย Ginkakuji-michi ต้องเดินต่ออีกประมาณ 300 เมตร)


เดินขึ้นเนินไปยังทางเข้าวัดกำแพงต้นไม้ นึกว่าเข้าเขาวงกตซะอีก
ซื้อบัตรเข้าชมวัดกันก่อน 500 เยน เปิด 8.30 - 17.00 น.เข้าประตูมาก็เจอเลย พลับพลาเงินเหตุที่เรียกวัดพลับพลาเงิน เพราะว่าสมัยก่อนโชกุน Ashikaga Yoshimasa ตั้งใจจะหุ้มตัวพลับพลาหลังจากสร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2025 ด้วยเงินทั้งหมด เพื่อให้คู่กับ วัดทอง Kinkakuji แต่มาเสียชีวิตก่อน จนปัจจุบันก็ยังไม่มีแผ่นเงินมาหุ้มเลยซักแผ่นเดียว เป็นแค่ชื่อวัดเงินเฉยๆด้านบยอดพลับพลาประดับด้วยนกฟีนิกซ์ทำจากสำริดบริเวณสวนส่วนต่างๆ ภายในวัดสะพานหินข้ามสระศาลาพักผ่อนเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซน เหมือน วัด Ryoanji จึงมีลานหินด้วยอีกหนึ่งมุมคู่กับลานหินสวนหย่อมอันเงียบสงบ


เห็นแดดออกเปรี้ยงอย่างนี้ แต่เดินภายในสวนเย็นมาก อากาศบริสุทธิ์อีกหนึ่งมุมก่อนที่จะออกจากวัดอันนี้เป็นบริเวณขายของที่ระลึก