29.8.59

วัดอิเอะมิตสุ ไทยูอิน Iemetsu Taiyuin

แล้วก็มาถึงวัดสุดท้ายในทริป Nikko นี้ วัดอิเอะมิตสุ ไทยูอิน Iemetsu Taiyuinผ่านประตู Nio-mon Gate เข้าไปเป็นประตูแรก


ด้านในจะพบบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ โดยสร้างศาลาครอบเอาไว้


น้ำจากน้ำพุ ใช้สำหรับดื่ม ล้างมือ ล้างหน้า ชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนเข้าวัด น้ำเย็น ใส สะอาดมาก


ที่มาของน้ำก็เป็นน้ำพุที่ไหลลงมาตามรางจากภูเขาด้านบนแล้วก็เข้ามายังประตูที่สอง ประตู Kaminarimon Gate ชื่อเดียวกับที่ วัด Asakusa


ด้านหน้ามีเทพสายฟ้าและเทพสายลมเฝ้าอยู่


เดินขึ้นบันไดต่อไปยังด้านบน


จะถึงประตู Yashamon Gate หรือเรียกอีกอย่างว่า ประตูดอกโบตั๋น


มีปีศาจทั้ง 4 ตนเฝ้าอยู่โดยรอบผ่านเข้าไปยังวิหารด้านใน


มีพิธีกรรมสวดมนต์ของชาวญี่ปุ่น คนเยอะมาก


ถัดเข้าไปอีก ถึงศาลาหลักของสุสานแห่งนี้ สร้างได้สวยงามอลังการมาก


เป็นศาลาทองหลังใหญ่ที่สุด เนื่องจากเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โชกุน Iemitsu Tokugawa


ชมความสวยงามของศาลากันแล้ว เดินลงไปด้านล่าง


บริเวณสวยภายใน ต้นไม้ร่มรื่น เริ่มจะเปลี่ยนสีให้เห็นแซมๆ บ้างแล้วเช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน Nikko คลิกที่นี่