โปรโมชั่นโรงแรมในญี่ปุ่นราคาพิเศษ (Hotel Special Deals) คลิกเลย!!

9.8.53

Osaka Subway 1 Day Pass

ไปที่ตู้แดงๆ นี่ก่อน เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ


เลือกไปที่ Card
แล้วก็เลือกไปที่ One-Day Pass
ได้มาแล้วกับเจ้า Osaka Subway 1 Day Pass