10.11.59

วัด Komyozenji

จาก ถนนคนเดิน Dazaifu เดินเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 80 เมตร จะไปยังวัด Komyozenji อีกหนึ่งวัดนิกายเซนในญี่ปุ่น


ถนนหน้าทางเดินไปยังวัด Komyozenji


ซากุระบานสวยมากๆวัด Komyozenji นี้ สร้างขึ้นในสมัยยุคกลางคามาคุระ (1192-1333)ด้านหน้ามีการทำเป็นสวนหิน แสดงธรรม เช่นเดียวกับที่ วัด Ryoanji ที่เกียวโตโดยข้อธรรมที่ว่า คือการทำจิตใจให้ปล่อยวาง จนเหลือแต่ "ความว่าง"
ตามหลักไตรลักษณ์ "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา"

รูปปั้นพระญี่ปุ่นโบราณ เหมือนที่เราเคยเห็นกันในการ์ตูนอิคคิวซังเช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน Fukuoka คลิกที่นี่