12.12.59

Day 5 Miyajima - Kurashiki

  
Day 5 เสากลางน้ำ Miyajima - 
เมืองโบราณ บรรยากาศริมคลอง Kurashikiแผนการเที่ยววันที่ 5 ของทริป ช่วงเช้าไปตะลุยกันที่เมือง Miyajima ส่วนช่วงบ่าย
เย็นย่ำไปเมือง Kurashiki

วิธีเดินทางง่ายๆ จาก Hakata Fukuoka นั่ง Shinkansen Mizuho 600
ลงที่สถานี Hiroshima จากนั้นต่อ JR Sanyo Line ลงที่ Miyajima-guchi
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.ครึ่ง
Photo credit: www.japan-guide.com

JR Sanyo Line (แอบบ้านๆ นิดนึง อิอิ)

ออกจากสถานีรถไฟแล้วให้เดินไปยังท่าเรือ ใครที่มี JR Pass ให้เดินไปตึกขวามือ
จะสามารถขึ้นเรือข้ามฟากได้ฟรี

เรือของบริษัท JR สีแดง มาให้ขึ้นทุกๆ 10 นาที

รีวิว Itsukushima Torii


รีวิววัดลอยน้ำ Itsukushima Shrine และ 5 Storeys Pagoda

รีวิวถนนคนเดิน Miyajima Shopping Street
 รีวิวถนนสายอาหาร พร้อมร้านอร่อย เช่น หอยนางรมย่าง, Hiroshima Okonomiyaki

ช่วงบ่ายออกเดินทางไปเมือง Kurashiki นั่ง JR Sanyo Line ลงที่ Hiroshima
ต่อ Shinkansen Sakura 552 ลงที่ Okayama แล้วต่อ
LTD. EXP YAKUMO 15 ลง Kurashiki
Photo credit: www.japan-guide.com


รีวิวเมืองโบราณและถนนคนเดิน Kurashiki

ช้อปปิ้งหาของอร่อยๆ ทานกันที่ห้าง Ario และ Mitsui Outlet Park