24.8.60

ซาโอะ ออนเซน - Zao Onsenซาโอะ ออนเซน - Zao Onsen

"Zao Onsen" หรือ "ซาโอะ ออนเซน" หนึ่งในออนเซนชื่อดังของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่บริเวณเทือกเขา Zao จ.Yamagata เป็นออนเซนเก่าแก่กว่า 1,900 ปี มีบ่อออนเซนขนาดใหญ่ Open-air ให้บริการ
เปิดทุกวัน 6.00 - 19.00 น. ค่าเข้า ผู้ใหญ่ 470 เยน เด็ก 260 เยน แนะนำจัดทริปไปเช้าเย็นกลับจาก Yamagata
บ่อน้ำพุร้อนออนเซนบ่อใหญ่ Zao เป็นบ่อน้ำแร่กำมะถัน มีส่วนช่วยในเรื่องผิวพรรณและระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งคุณสมบัตินี้เองที่บ่อนี้ได้รับการขนานนามว่า "Spring of Beauty"
นอกจากบ่อใหญ่แล้วยังมีออนเซนบ่อเล็ก Day Spa, Foot Spa ให้บริการอีกหลายแห่ง


บ่อน้ำพุร้อนสาธารณะอีก 3 บ่อใน Zao เปิดตลอดทั้งปี : Kamiyu, Shimoyu และ Kawarayu


บ่อ Foot Spa 3 แห่ง : Shimoyu, Robata และ Kawarayu
บ่อ Day Spa 5 บ่อ : Shinzaemon no yu, Zao Center plaza Yu-yu และ Genshichi open-air spa


บ่อใหญ่ Zao Big open-air spa และบ่อสุดท้าย Sunokoyu monogatari Kawaraya

สำหรับวิธีเดินทางมายัง Zao Onsen นั้นทำได้ง่ายๆ

จากสถานี Tokyo นั่งรถไฟชินคันเซนจากโตเกียวใช้เวลาประมาณ 2 ชม.ครึ่งลงสถานี JR Yamagata จากนั้นต่อรถบัส 1,000 เยน (ไป-กลับ) ลงป้ายสุดท้าย ใช้เวลา 40 นาที

ตารางเวลารถบัสไป Zao Onsenขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.zao-spa.or.jp/english/about/