24.8.59

วัด Rinnoji หรือวัดรินโนจิ

ออกจากสวนญี่ปุ่นก็แวะไหว้พระกันก่อนที่ วัด Rinnoji วัดนี้เป็นวัดในพุทธศาสนาในนิกายเทนได ศาลาหลังใหญ่ในรูปเรียกว่า ศาลา Sanbutsu-do เป็นศาลาที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2191 ตามพระบัญชาของจักรพรรดิ Ninmei


ป้ายด้านหน้า (อ่านไม่ออกอ่ะ)


บนศาลานี้ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักปิดทอง 3 องค์ คือ พระอมิตตาพุทธ เจ้าแม่กวนอิมพันกรและพระพุทธรูปม้ากลางพระนลาต (ด้านในห้ามถ่ายรูป)


ชาวนิคโก้เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จึงนิยมมาไหว้พระขอพรเป็นจำนวนมาก ออกจากศาลาใหญ่แล้วก็มุ่งตรงไปสู่แหล่งมรดกโลกน่าสนใจอื่นๆ อีกด้านใน


ยินดีต้อนรับสู้นิคโก้เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน Nikko คลิกที่นี่