22.9.59

ศาลเจ้า Yasaka

จาก วัด Kiyomizudera นั่งรถเมล์สาย 100, 202, 206 หรือ 207 มาลงที่ป้าย Gion


จะเห็นศาลเจ้าสีแดงตั้งตระหง่านอยู่ริมถนน เดินข้ามฝั่งไป
ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าเล็กๆ แต่ชาวเกียวโตให้ความเคารพนับถือมากด้านในมีโคมไฟสีขาวแขวนอยู่จนเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้านี้ไปแล้ว


คนที่มาส่วนมากจะมาขอพรเรื่องธุรกิจการค้าแล้วก็ความรักขนาดป้ายขอพรยังเป็นรูปหัวใจเลย


รีวิวยอดนิยมประจำวัน